Rapoarte Publicate

Livrabilele proiectului sunt corelate cu obiectivele suport si cu etapele si activitatile propuse pentru indeplinirea obiectivelor suport. Astfel, dupa cum se poate vedea in tabelul urmator, fiecare obiectiv suport este abordat intr-o etapa diferita a proiectului, defalcata pe mai multe activitati asociate, iar rezultatul cercetarii va fi rezumat in livrabilul corespunzator.

Plan Activitati

An Etapa Activitate Livrabil Data finalizare
2020 Studiul corelației dintre distribuția workload-ului, temperatura de referință, flexibilitatea termică a sistemelor și cererea de căldură A.1.1: Analiza scenariilor de reutilizare a căldurii in centre de date, definirea flexibilității și identificarea constrângerilor. Livrabil 1: Scenarii si cerinte functionale 31/12/2020
2021 Determinarea potențialului de reutilizare a căldurii in centre de date, dezvoltarea de modele pentru estimarea profilurilor de bază a căldurii generate și prognozarea flexibilității termice a sistemelor precum si dezvoltarea unor noi euristici hibride pentru translatarea optimă a flexibilității termice în funcție de cererea de căldură.

A.2.1: Imbunatatirea si rafinarea scenariilor si a cerintelor functionale

A.2.2: Dezvoltarea modelelor de estimare a profilurilor de bază a căldurii generate si de predictie a flexibilității termice

A.2.3: Proiectarea si implementarea unui optimizator bazat pe euristici hibride pentru translatarea optimă a flexibilității termice în funcție de cererea de căldură

Livrabil 2: Modele, tehnici si algoritmi pentru CoolDC 31/12/2021
2022 Dezvoltarea unor noi euristici hibride pentru translatarea optimă a flexibilității termice în funcție de cererea de căldură (continuare obiectiv inceput in 2021) si integrarea modelelelor, tehnicilor si euristicilor de optimizare intr-un prototip experimental.

A.3.1: Rafinarea si aplicarea de actiuni corective modelelor, tehnicilor si tehnologiilor dezvoltate

A.3.2: Validarea tehnologiilor CoolDC în laborator și integrarea acestora intr-un prototip experimental

Livrabil 3: Prototipul integrat CoolDC: tehnologii si validare 31/08/2022
  • Our Location

    Google Maps

  • Call us

    0264 401443

  • Email us

    marcel dot antal at cs dot utcluj dot ro