OptiPlan 37BG-2016

Proiectul OptiPlan (Tehnologii de Digitalizare, Analiza și Optimizare a Procesului de Producție a Contoarelor și Regulatoarelor de Gaz in Fabrica Emerson) este finantat prin "Programul 2 Subprogramul 2.1 – Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant” (PNCDI III)" de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).

Proiectul isi propune interconectarea, transferul și utilizarea expertizei și a tehnologiilor dezvoltate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca / Laboratorului de Cercetare în Sisteme Distribuite (DSRL) pentru a adresa necesitățile de management digital, integrat și optimizat al producției de regulatoare și monitoare de debit la Emerson în contextul fabricării unui număr mare de versiuni folosind aceeași linie. În prezent procesele de management ale producție oferă suport tehnologic limitat pentru a adresa dinamismul, noile evenimente și interacțiuni generate de această schimbare de paradigma fiind lipsite de coordonare și integrare digitală cu fluxurile de achiziție de materii prime și distribuție. Problemele derivate sunt apariția timpilor morți pe linia de producție (sisteme blocate din cauza lipsei materiilor prime sau a utilizării concurente „botlenecks”), scăderea productivității și un nivel redus de adaptivitate și reactivitate a proceselor de producție la cerințele pieței. Folosind cunoștințele și infrastructura disponibile în cadrul DSRL, vom digitaliza procesul de producție și vom transfera tehnologiile necesare pentru exploatarea datelor colectate de pe întreg lanțul de fabricație în eficientizarea și optimizarea planificării producției regulatoarelor și monitoarelor de debit. Vom furniza tehnologii de analiză a seturilor de date mari disponibile în cadrul DSRL pentru implementarea unei infrastructuri de analiză și vizualizare a diferite perspective de eficiență a producției în timp real și tehnologii de planificare a producției în mod coordonat oferind suport pentru inferarea parametrilor de operare și configurare optimă a sistemelor pentru a evita stări ineficiente. Estimăm că implementarea si transferul cu succes a tehnologiilor și cunoștințelor moderne de management a producției va duce la scăderea cu 20% a timpilor morți de pe linia de producție și la creșterea productivității muncii cu 15%.

Durata de desfasurare a proiectului este de 2 ani, 01.10.2016 - 30.09.2018.

Bugetul total al proiectului este de 460.000 Lei.