Obiectivul principal al proiectului Eco2Cloud este minimizarea consumului de energie in Centrul de Date Alpis (CDA) pentru volume de lucru (workload) cu caracteristici dinamice prin planificarea, alocarea si scalarea resurselor de calcul in mod inteligent fără a afecta nivelele de performanța agreate si furnizate clienților.

Sub-obiective:

- Transferul cunoștințelor și a expertizei în materie de alocare, management și scalare eficientă a resurselor de calcul în cloud-uri publice către Alpis cu scopul de a îmbunătăți eficiența în utilizare a centrului de date și calitatea serviciilor oferite clienților

- Transferul tehnologiei „Green Cloud Scheduler” dezvoltată de DSRL și a framework-ului de management a centrelor de date virtualizate OpenNebula și interconectarea acestora cu infrastructura de monitorizare și expertiza existentă la Alpis

- Evaluarea și vizualizarea nivelelor curente și viitoare de eficiență energetică în operarea CDA utilizând tehnica „Greeness Level Assesment” dezvoltată de DSRL și indicatorii de performanță definiți în domeniu