Etapa 1 - Înțelegerea nevoilor de optimizare a Centrului de Date Alpis (01.10.2016-31.12.2016)

Livrabil Etapa 1: RST I - Specificarea cerințelor de eficientizare în operarea Centrului de Date Alpis (Decembrie 2016)

Etapa 2 - Transferul de cunoștințe și a tehnologiilor moderne implementate pentru Centrul de Date Alpis

Perioada de desfasurare: 01/01/2017 - 31/12/2017

Livrabil Etapa 2: RST II - Transferul și implementarea bunelor practici, recomandări și a indicatorilor de performantă energetică relevanți pentru Centrul de Date Alpis (Decembrie 2017)

Articole publicate: Marcel Antal, Tudor Cioara, Ionut Anghel, Claudia Pop, Ioan Salomie, Massimo Bertoncini, and Diego Arnone. 2017. DC Thermal Energy Flexibility Model for Waste Heat Reuse in Nearby Neighborhoods. In Proceedings of the Eighth International Conference on Future Energy Systems (e-Energy '17). ACM, New York, NY, USA, 278-283. DOI: https://doi.org/10.1145/3077839.3084024

Activitati curente (Etapa 2)

Îmbunătățirea aptitudinilor personalului Alpis pentru implementarea de bune practici și indicatori de performantă relevanți în centrul de date

Transferul tehnologiei OpenNebula și a uneltei Green Cloud Scheduler și integrarea acestora cu infrastructura de monitorizare existentă

Implementarea infrastructurii de analiză, predicție și vizualizare a situațiilor ineficiente în CDA din perspectiva indicatorilor de performanță implementați