Eco2Cloud 36BG-2016

Proiectul Eco2Cloud (Technologii de Management si Scalare Eficienta a Resurselor de Calcul in Cloud pentru Reducerea Consumului de Energie a Centrului de Date Alpis) este finantat prin "Programul 2 Subprogramul 2.1 – Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant” (PNCDI III)" de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).

Misiunea centrului de date Alpis este de a oferi servicii de cloud si gazduire a serverelor virtuale într-o manieră fiabilă, scalabilă, sigură și prietenoasă cu mediul înconjurător. În prezent Alpis se confrunta cu problema consumului mare de energie a centrului de date generată de alocarea și utilizarea ineficientă a resurselor de calcul de către mașinile virtuale închiriate de clienți. În prezent gradul de utilizare mediu al serverelor fizice este în jur de 50% iar consumul de energie total este de peste 1000 Kwh pe zi din care aproximativ 460 KWh sunt necesari resurselor de calcul. În acest context ne propunem interconectarea, transferul și utilizarea expertizei și a infrastructurii tehnologice existente în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca / Laboratorului de Cercetare Sisteme Distribuite (DSRL) pentru a adresa necesitățile Alpis de management integrat, inteligent și eficient energetic a resurselor de calcul utilizate în găzduirea mașinilor virtuale considerând caracteristicile dinamice ale workload-ului și nivelele de performantă agreate. Utilizând expertiza DSRL vom instrui personalul Alpis in direcția implementării bunelor practici în domeniul eficienței energetice și vom identifica indicatorii de performantă ce trebuie monitorizați. Tehnologia „Green Cloud Scheduler” dezvoltată de DSRL și framework-ului OpenNebula vor fi transferate si interconectare cu infrastructura de monitorizare și expertiză existentă la Alpis. Vom oferi suportul tehnologic necesar pentru evaluarea gradului de eficientă energetică în operare prin calcularea indicatorilor de performantă, a bugetului de energie și determinarea surselor de pierderi energetice. Estimăm că implementarea si transferul cu succes a tehnologiilor și cunoștințelor moderne in centrul de date Alpis va duce la scăderea consumului de energie cu 20%, creșterea eficienței in utilizare a energiei (PUE<1.33) si creșterea nivelului mediu de utilizare al serverelor (DH-UR > 0.9).

Durata de desfasurare a proiectului este de 2 ani, 01.10.2016 - 30.09.2018.

Bugetul total al proiectului este de 460.000 Lei.